Veste bună de la The Motans. Trupa lansează un concurs pentru acordarea a cinci burse tinerilor din Republica Moldova și România.

Veste bună de la The Motans. Trupa lansează un concurs pentru acordarea a cinci burse tinerilor din Republica Moldova și România.

  1. CONDIŢII DE ELIGIBILITATE

2.1 Sunt eligibile de a participa la Concurs persoanele care îndeplinesc următoarele condiţii:

  • persoane fizice de cetăţenie română sau având cetățenia Republicii Moldova;
  • o vârsta maximă de 30 de ani;
  • sunt admisi într-o instituţie de învăţământ superior acreditată din România și/sau Republica Moldova, la categoriile “fără plată” sau „cu plată”, la zi, indiferent de anul de studii;
  • transmit aplicația de înscriere completată integral şi corect, până la data de 2 Septembrie 2019, ora 23:59;

2.2 Nu pot participa rudele până la gradul 4 sau soţi ai angajaţilor Global Records S.R.L. si/sau ai membrilor formației The Motans.

  1. CONDIŢII GENERALE DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI

3.1. Concursul se va desfăşura pe teritoriul României, în perioada 2 August 2019, ora 16.00 – 2 Septembrie 2019, ora 23:59.

3.2. În vederea înscrierii la Concurs, persoanele interesate şi care îndeplinesc condiţiile de eligibilitate menţionate la art. 2 din Regulament, trebuie să transmită Organizatorului aplicaţia de înscriere în format electronic până la data de 2 Septembrie 2019, ora 23:59. Aplicaţia de înscriere se va încărca direct pe site-ul, www.bursathemotans.com siwww.bursathemotans.ro în secţiunea „Aplica Aici”.

3.3. Aplicaţiile de înscriere incomplete sau transmise după data de 2 Septembrie 2019 ora 23:59, nu vor fi luate în considerare. Dacă se constată că informaţiile trimise sunt incorecte sau inexacte, candidaţii respectivi vor fi descalificaţi automat.

  1. PROCEDURA DE EVALUARE

4.1. Analizarea aplicaţiilor de înscriere la Concurs va fi efectuată de către membrii The Motans și o echipă de 2 (doi) membri din partea Organizatorului.

4.2. Aplicațiile vor fi transmise de către candidați prin intermediul site-lui www.bursathemotans.com si www.bursathemotans.ro. În cadrul aplicației, candidații vor trebui sa completeze formularul de inscriere in cadrul caruia vor menţiona numele, prenumele, vor scrie cateva paragrafe referitoare la pasiunea lor si motivele pentru care consideră că sunt potriviți pentru bursa The Motans şi vor încărca, doar opţional (dacă doresc), un material video cu ei. Formularul de înscriere în Concurs cuprinzând numele, prenumele Participanţilor şi materialul video nu vor fi făcute publice ci doar vor fi avute în vedere de către Organizator în vederea desemnării câştigătorilor.

Mai multe detalii găsești AICI.